Overige diensten

Tevens voert Grondverzet Jacobs ook andere werkzaamheden uit zoals:

  • Overige shovel werkzaamheden
  • Stenen er uit halen met puinriek (stenen blijven in betere conditie, minder zand voor herbestrating.)
  • Minikraan werkzaamheden
  • Riolerings werkzaamheden
Straatwerk uithalen met puinriek